X
2019-05-23

Tags

Bedre hørelse giver øget livskvalitet

Når der forskes i høreapparater, omhandler den i høj grad lyden i apparaterne og den forbedrede hørelse, der opnås. Men et andet aspekt er den forbedrede livskvalitet, der kan følge med brugen af høreapparater.

Livskvalitet er en svær størrelse at måle på, og måske netop derfor findes der kun ganske få studier, der har forsket i netop sammenhængen mellem forbedret hørelse og ditto livskvalitet.

Imidlertid har et amerikansk studie nu endelig taget udfordringen op og undersøgt, om der er en sammenhæng mellem hørelse og livskvalitet. Og konklusionen var klar: Det er der! Bedre hørelse GIVER øget livskvalitet.

Til studiet blev testpersonerne, som alle var førstegangsbrugere, tilpasset med Signia Pure 7 Nx-apparater med Ovn Voice Processing. Efter seks ugers brug konkluderede hele 64% af de deltagende, at de nye høreapparater gav dem forbedrede relationer hjemme.

Dette skyldtes i høj grad OVP-funktionen, der giver en mere naturlig egen stemme, som gjorde, at deltagerne i højere grad havde haft lyst til at tale, hvilket igen bidrog til en forbedret relation til andre mennesker.

Konklusionen på studiet blev, at den forbedrede hørelse generelt bidrog til en øgning af livskvaliteten for størstedelen af de nye høreapparatbrugere. Og det er da rigtig dejligt at tænke på, at ens arbejde gør en stor forskel for andre, ikke?

Du kan læse den fulde artikel fra Hearing Review lige her

Baggrundsfakta:
• Studiet blev udført ved Department of Audiology and Speech Pathology, University of Arkansas at Little Rock/University of Arkansas for Medical Science

• 40 personer blev udvalgt til studiet, men da det krævede, at ægtefællen også deltog i undersøgelsen, blev det endelige antal reduceret til 28 pga. manglende svar

• Deltagerne var i alderen 26 til 94 år (gennemsnitsalder på 59,3) og der var 14 mænd og 14 kvinder

• Alle deltagerne blev tilpasset med Pure 7 Nx på begge ører, NxFit blev valgt som tilpasningsregel, og der blev valgt de domes, der passede den enkelte person bedst

• Alle standardfeatures blev aktiveret – inklusive Signias Own Voice Processing