X
Ældre mennesker med høretab kan tredoble deres forståelse af ord i støjende omgivelser ved at træne hjernen med et såkaldt brugerdefineret audiomonitor spil.
2018-03-21

Hjælp dine patienter til at høre bedre i støj

En amerikansk undersøgelse* har vist, at ældre mennesker med høretab kan tredoble deres forståelse af ord i støjende omgivelser ved at træne med et såkaldt brugerdefineret audiomonitor spil. Undersøgelsen forudsatte at hørehæmmede var tilpasset med høreapparater!

”Resultaterne understreger, at taleforståelse i støjende omgivelser forudsætter aktivitet i hele hjernen og er ikke noget, som kun involverer øret” siger Daniel Polley.

Sådan trænes hjernen

Hjernetrænings-lydspillet er designet til at forbedre spillernes evne til at kunne følge med i samtaler, hvor der er baggrundstøj. Spillet udfordrer spillerne til at holde øje med små afvigelser mellem forudsagt feedback og faktisk auditiv feedback, imens de bevæger fingeren hen over et virtuelt lydbillede.

Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er at blive tilpasset med gode høreapparater, der forbedrer taleforståelsen. Gode høreapparater og god taleforståelse med høreapparaterne kan således hjælpe med til at høre bedre i støj. Ligesom tilvænning og aktiv brug af høreapparater er vigtig.

Læs hele artiklen her: hear-it.

 

*Undersøgelsen “Audiomotor Perceptual Training Enhances Speech Intelligibility in Background Noise” er publiceret I Current Biology i Oktober 2017.