X
2019-05-23

Tags

Luk den åbne tilpasning

- En effektiv metode til bedre taleforståelse i støj

Af komforthensyn har høreapparatbehandling med åbne tilpasninger været det oplagte valg for hørehæmmede med mildt til moderat høretab.

De åbne tilpasninger har dog den konsekvens, at effekten af forstærkningen – og dermed hørbarheden – mindskes specielt i basområdet. Samtidigt mindskes effekten af retningsmikrofonerne, som jo har til formål at forbedre taleforståelsen i stø. Og effekten af de avancerede støjreduktionssystemer mindskes også.

I en artikel fra april 2019 i Hearing Review beskrives effekten af at vælge en mere lukket høreapparattilpasning for at optimere taleforståelse i støj, og med Signias nye OVP-system, der reducerer generne ved brugerens egen stemme og derved øger komforten, er dette nu muligt.

OVP-systemet findes i binaurale tilpasninger med Signia Nx-produktprogram samt Rexton MyCore-apparater under navnet MyVoice og kalibreres i Connexx til den enkelte brugers stemme.

Grafen herunder viser en forsøgspersons SRT-50 SNR-forskel (Signal/støj-forholdet) mellem en åben og en lukket tilpasning. Fordelen ved den lukkede løsning var i gennemsnit 3 dB SNR og for en enkelt deltager hele 6 dB forbedring af SNR.

Det er her værd at bemærke, at for denne undersøgelse betyder 1 dB forbedring af SNR en 17% forbedring af taleforståligheden.

Læs hele den spændende artikel her!