X

Den nye og forbedrede Connexx Eight med det moderne, flade design er det digitale midtpunkt for tilpasning af vores høreapparater. Den understøtter alle instrumenterne fra og med Connexx 7 samt en komplet serie af helt nye Signia Nx apparater. Hvad enten du har en konsultation, programmerer høreapparater eller tilbyder individuel vejledning til dine kunder, støtter Connexx Eight dig i hvert trin på vejen til en hurtigere og mere effektiv arbejdsgang.

Hurtigere, problemfri tilpasning.

Connexx Eights parallelle programmeringsfunktion betyder, at du kan fortsætte med at foretage justeringer, mens høreapparaterne programmeres aktivt i baggrunden. Takket være en uafbrudt, mere problemfri og hurtigere tilpasningsproces har du endnu mere tid til rådighed til personlig rådgivning af brugeren.

Connexx Eights parallelle programmeringsfunktion betyder, at du kan fortsætte med at foretage justeringer, mens høreapparaterne programmeres aktivt i baggrunden. Takket være en uafbrudt, mere problemfri og hurtigere tilpasningsproces har du endnu mere tid til rådighed til personlig rådgivning af brugeren.
Overskuelig: Statuslinjen angiver, om høreapparatet stadig programmeres, mens der foretages yderligere ændringer

Forbedrede detaljer. Forbedret arbejdsgang.

For at forbedre arbejdsgangen kommer Connexx Eight med mange nye og forbedrede funktioner. Mimic Fit™ arbejder problemfrit på alle primax-, binax- og micon-platforme og kan for eksempel overføre finjusterede indstillinger fra brugerens gamle høreapparater til nye høreapparater, så det ikke længere er nødvendigt at begynde forfra hver gang.
Hurtigere og mere præcise justeringer samt ændringer i frekvensformen kan nu udføres direkte i Curve
View med træk-og-slip-funktion med musen. Desuden viser den nye Curve View nu også MPO ved siden af gain/output (forstærkning/udgang) – og gør således din arbejdsgang endnu lettere. Takket være alle disse forbedringer sparer Connexx Eight tid for dig hver dag.

Hurtigere og mere præcise ændringer: Den nye Curve View gør det muligt at ændre kurven direkte i diagrammet.
Alle værdier i korte træk: Den nye Curve View viser endda MPO ved siden af gain/output (forstærkning/udgang)

Update; Fitting, Arbejdsgang, Konsultation

Dit digitale knudepunkt til alle Signia høreapparater med alt fra konsultation til programmering af høreapparater eller individuelle tilvænningsmuligheder til dine klienter.

Opdateringen giver mulighed for oprettelse af individuelle høreprofiler. Individualisering og konsultation giver endnu hurtigere FirstFit samt øget transparens i den enkelte klients lydbillede for at opnå mere præcise indstillinger – gør det lettere end nogensinde før at finde den bedste høreløsning til dine klienter.

Lytteprofil

For et mere individuelt FirstFit

Der dannes personlige høreprofiler ud fra et spørgeskema og en tonetest, der vurderer patientens kognitive funktioner og præferencer. Connexx anvender denne profil til at foreslå en første indstilling af primax-høreapparaterne, som du kan anvende til FirstFit.

For et mere individuelt FirstFit

Smart Optimizer

Effektiv finjustering

I løbet af den daglige brug registrerer høreapparaterne det anvendte lytteprogram og den valgte lydstyrke i de aktuelle akustiske omgivelser. Baseret på den enkelte klients registrering foreslår Smart Optimizer-funktionen herefter ændringer til høreapparaternes indstillinger. Disse kan anvendes ved et enkelt klik med musen.

I løbet af den daglige brug registrerer høreapparaterne det anvendte lytteprogram og den valgte lydstyrke i de aktuelle akustiske omgivelser. Baseret på den enkelte klients registrering foreslår Smart Optimizer-funktionen herefter ændringer til høreapparaternes indstillinger. Disse kan anvendes ved et enkelt klik med musen.

Performance Guide

Valg af teknologitrin

Et nyt faneblad giver dig mulighed for at give dine klienter anbefalinger til det mest optimale teknologitrin. Analyser af de individuelle lydsituationer, klienten oplever, suppleret med klientens præferencer og prioriteter (som f.eks. musikoplevelser, restaurantbesøg, foredrag, sociale begivenheder mv.) viser det bedste forslag til valg af teknologitrin.

Et nyt faneblad giver dig mulighed for at give dine klienter anbefalinger til det mest optimale teknologitrin. Analyser af de individuelle lydsituationer, klienten oplever, suppleret med klientens præferencer og prioriteter (som f.eks. musikoplevelser, restaurantbesøg, foredrag, sociale begivenheder mv.) viser det bedste forslag til valg af teknologitrin.

ConnexxAir.

ConnexxAir er den nye trådløse programmeringsenhed til Signias høreapparater med trådløs e2e. Næsten alle Signia høreapparater kan programmeres fra og med Connexx 8.3.

.

ConnexxAir er den nye trådløse programmeringsenhed til Signias høreapparater med trådløs e2e. Næsten alle Signia høreapparater kan programmeres fra og med Connexx 8.3.

Trådløs Noahlink

Branchens standardiserede programmeringsenhed er baseret på en  Bluetooth-løsning. Den giver mulighed for trådløs programmering af Signia X- og Nx-høreapparater.