X

Signia Nx er den første og eneste platform med en rigtig løsning på problemet med egen stemme. Kun ved at kombinere hørbarhed og en naturlig egen stemme opnås brugerens accept ved tilpasningen

Egenskaber

Teknologitrin

Audiologi 7Nx 5Nx 3Nx

 OVP™ (Own VoiceProcessing)

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Own Voice Processing (OVP™) sikrer at brugeren oplever sin egen stemme helt naturligt.

.

3D Classifier

●●●●●

●●●● ●●●
I modsætning til andre systemer som udelukkende bruger akustiske data, anvender Signia en 3D Classifier til at danne sig et flerdimensionalt billede af brugeren lydmæssige behov. Information om brugerens stemmeaktivitet, bevægelsesmønster og akustiske data bruges til at skræddersy høreapparatets indstillinger efter den enkelte bruger.

Naturlig lyd 

●●●●● ●●●● ●●●
Signia Nx høreapparater har en klar og tydelig lyd baseret på en række forskellige egenskaber: HD Spatial (effektive retningsmikrofoner kombineret med bedste rumopfattelse); udvidet dynamikområde og frekvensområde; EchoShield; HD Music; binaural eWindScreen™; talefremhævelse og støjdæmpning samt feedback undertrykkelse.

Talefremhævelse

●●●●● ●●●● ●●●
Signia Nx har en forbedret taleforståelse specielt i støj takket være Ultra HD e2e med egenskaber som Narrow Directionality, Spatial SpeechFocus™.
Trådløs forbindelse

Direkte Streaming

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Signia Nx høreapparater kan forbindes trådløst med Apple enheder som iPhone og iPad. Med tilbehøret StreamLine TV sker der direkte streaming af f.eks. TV-signaler direkte til Signia Nx høreapparater. Audiostreaming fra Android smartphones vil kunne ske fra foråret 2018 med det nye tilbehør StreamLine Mic.

Brugeren tilpasser selv 

●●●●●

●●●●●

●●●●

Flere og flere brugere ønsker selv at kunne justere høreapparaterne. Signia Nx giver flere muligheder for justering bl.a. med myControl App.
Fjernjustering

TeleCare 

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Signia TeleCare gør det nemt at kommunikere med brugeren og foretage efterjusteringer i afprøvningsperioden.

TeleCare 3.0 introducerer fuld live fjernjustering, så tilpassere kan finjustere brugerens høreapparater i de lydsituationer, hvor apparaterne reelt bruges. Brugeren kan omgående give tilbagemelding på finjusteringen. Det virtuelle hjemmebesøg er en realitet.


●●●●● = højeste teknologitrin