X

Problemet med egen stemme: en unaturlig lyd

Som tilpassere ønsker vi at give brugere en lyd, der opfattes så naturligt som muligt. Hørbarhed og en naturlig stemme er helt grundlæggende for accept af høreapparatet ved tilpasningen. Alligevel bryder mange høreapparatbrugere sig ikke om lyden af deres egen stemme.

Alle høreapparatbrugere oplever en forandring af deres egen stemme. Særligt førstegangsbrugere med milde til moderate høretab har problemer med denne effekt som kan opfattes som okklusion.

En sådan negativ oplevelse fører ofte til afvisning af tilpasningen.

I et forsøg på at løse problemet med egen stemme reducerer man ofte forstærkningen og øger ventilationen. Disse tiltag fører til reduceret hørbarhed og dårlig taleforståelse i støjende omgivelser. Uanset hvad man gør, bliver resultatet et kompromis imellem lydkvalitet og hørbarhed.

Indtil nu har man betragtet dette velkendte problem som uløseligt.

I et forsøg på at løse problemet med egen stemme reducerer man ofte forstærkningen og øger ventilationen. Disse tiltag fører til reduceret hørbarhed og dårlig taleforståelse i støjende omgivelser. Uanset hvad man gør, bliver resultatet et kompromis imellem lydkvalitet og hørbarhed.

Signia Nx med OVP™
for naturlig stemme

Signia Nx er den første og eneste platform med en rigtig løsning på problemet med egen stemme. Kun ved at kombinere hørbarhed og en naturlig egen stemme opnås brugerens accept ved tilpasningen.

Verdens første Own Voice Processing (OVPTM) øger den spontane accept af egen stemme med 80% hos de utilfredse høreapparatbrugere*

Nøglen til OVP™ findes i vores opgraderede Ultra HD e2e, som er en kontinuerlig binaural forbindelse i fuld båndbredde. Den bruger retningsmikrofonerne til med stor præcision at scanne omgivelserne og genkende brugerens egen stemme.

Det er Ultra HD e2e, der hurtigt og kontinuerligt identificerer egen stemme samtidigt med at der laves en parallel signalbehandling af egen stemme og resten af lydbilledet.

Signia Nx bruger Ultra HD e2e til at give en mest naturlige egen stemme og bedste taleforståelse i støj.

Nx står for Natural experience eller på dansk: naturlig lyd.

 

Enestående Hørelse og Bluetooth,
en unik kombination.

Signia Nx har en klar og farverig lydgengivelse med en egen stemme ved at behandle lyden af brugeres egen stemme helt uafhængigt af andre stemmer og lyde.

Det er den kontinuerlige binaurale forbindelse i fuld båndbredde, som adskiller Signia Nx fra andre mere enkle trådløse e2e systemer. Takket være Ultra HD e2e kan vi tilbyde brugerne vores patenterede OVP™ og ”bedre end normal hørelse”. **

Ultra HD e2e har øjeblikkelig og kontinuerlig detektion af egen stemme samt den patenterede parallele lydbehandling af egen stemme og alle andre lyde.

Signia Nx giver den mest naturlige lyd og den bedste taleforståelse i støj.

 

* 2017 ”OVP Studie” foretaget af University of Northern Colorado for at undersøge virkningen af OVP (Own Voice Processing) på spontan accept efter grovindstilling af høreapparatet. Flere detaljer her: www.signia-pro.com/ovp-study

Signia Nx har en klar og farverig lydgengivelse med en egen stemme ved at behandle lyden af brugeres egen stemme helt uafhængigt af andre stemmer og lyde.

Kontinuerlig binaural forbindelse

For at opnå naturlig lyd bruges Ultra HD e2e med en kontinuerlig binaural forbindelse i fuld båndbredde. Brugerens egen stemme behandles helt uafhængigt af andre personers tale og andre lyde.

Det første system til genkendelse af egen stemme

Det præcise og kontinuerlige mikrofonnetværk identificerer brugerens egen stemme på basis af dets egen unikke spatiale lydkarakteristika. Den kontinuerlige binaurale forbindelse sikrer en løbende dynamisk detektion i alle situationer.

Revolutionerende parallel signalbehandling

Signia Nx er den første platform, som behandler egen stemme hurtigt og uafhængigt af alle andre stemmer og anden lyd. Vi sætter fokus på en god, audiologisk løsning.

Den mest avancerede lydbehandling ,
med en enestående taleforståelse i støj.

Ud over at forbedre brugerens opfattelse af egen stemme sørger Ultra HD e2e også for at de binaurale retningsmikrofoner giver krystalklar taleforståelse og en naturlig lyd i alle lyttesituationer – også de mest støjende.

Nye algoritmer giver brugeren mulighed for at orientere sig i lydbilledet og opleve den mest præcise rumopfattelse for en helt kompromisløs lytteoplevelse i alle omgivelser.

Vores udvidede dynamikområde med maksimalt input på 113 dB giver krystalklar lyd ved kraftigere input, og det nye anti-feedbacksystem giver mere stabil gain og sikrer god lydkvalitet.

Hele systemet styres af Signias unikke situationsgenkendelse, der sikrer, at OVP™ og behandlingen af hele lydbilledet arbejder harmonisk sammen for at genskabe naturlig hørelse.

Rumopfattelse uden sidestykke

Vores algoritme for HD Spatial gengiver den naturlige måde, vi lokaliserer lyd på. Det gælder for alle lyttesituationer selv i de mest støjende omgivelser, hvor brugeren kan komme til at høre ”bedre end normalthørende”.**

Krystalklar lyd uden forvrængning

Vores udvidende dynamikområde er nu tilgængeligt i alle lytteprogrammer. Ved kraftige lydtryk konverteres hele spektret af analoge lydbølger jævnt til digitale signaler, så et naturligt indtryk af lyden opnås ved kraftige lydtryk.

Avanceret feedback-undertrykkelse

Fedback-stabilitet giver stor fleksibilitet under tilpasningen. Uden artifakter opretholder feedbacksystemet optimal lydkvaltet for en komfortabel og naturlig lyd.

Unik situationsgenkendelse

Brugerens behov afhænger af lyttesituationen. Signia Nx er det eneste system, der både anvender akustisk detektion, bevægelsessensorer og stemmedetektion til automatisk at styre høreapparatets indstillinger for at give den mest naturlige lyd.

Enestående hørelse og Bluetooth,
en unik kombination.

I dag forventer høreapparatsbrugere meget af teknologien og forventer også nem opkobling for at hjælpe dem til at høre i en moderne verden.

Kun Signia høreapparater giver en naturlig egen stemme med audiologi uden kompromis og direkte streaming. På grund af det lave strømdræn kan Signia som de eneste tilbyde et trådløst system, der arbejder hele tiden og kombinerer Bluetooth-forbindelse med Ultra HD e2e.

Det er den kontinuerlige, binaurale forbindelse i fuld båndbredde, der adskiller Signia Nx fra andre, mere enkle e2e-systemer. Takket være Ultra HD e2e kan vi tilbyde brugerne vores patenterede OVP™ og ”bedre end normal hørelse”. *

Vores 2,4 GHz Bluetoothteknologi sikrer høj lydkvalitet ved streaming af lyd fra smartphones og TV. Den unikke kombination af trådløse teknologier fås selvfølgelig i små, diskrete Signia høreapparater.

*To kliniske studier har vist, at binax giver bedre hørelse end normal hørelse i krævende lyttesituationer (University of Colorado, 2014; Oldenburg Hörzentrum, 2013).

Ultra HD e2e binaural forbindelse

Kontinuerlig signalbehandling og dataudveksling imellem højre og venstre høreapparat sikrer en enestående ydelse med OVP™ og ”bedre end normal hørelse”. **

2,4 GHz Bluetooth for den bedste audiostreaming

Streaming af telefonopkald og musik fra smartphones og af TV Audio via StreamLine TV.

Signia Telelink er helt unik

Brugerne kan bruge myControl App, når andre trådløse systemer ikke kan bruges, som f.eks. i Flyfunktion. Den diskrete miniPocket fjernbetjening kan også anvendes.

Avanceret fjernbetjening-App

myControl App er den eneste App, der tilbyder 360° styring af retningsvirkningen af mikrofonerne. Dataforbindelse for fjernbetjening virker direkte fra smartphones.

Signia TeleCare,
for en vellykket afprøvning.

At finde den optimale indstilling i klinikken er én ting, men hvordan sikrer vi, at brugeren nyder godt af den mest naturlige lyd i hverdagen?

Signia TeleCare gør det nemt at kommunikere med brugeren og foretage efterjusteringer i afprøvningsperioden.

TeleCare 3.0 introducerer fuld live fjernjustering, så tilpassere kan finjustere brugerens høreapparater i de lydsituationer, hvor apparaterne reellt bruges. Brugeren kan omgående give tilbagemelding på finjustringen. Det virtuelle hjemmebesøg er en realitet.

 

I kombination med den online vejledning, der findes i Appen og kommunikation med chatfunktionen kan TeleCare 3.0 spare tid for tilpasser og bruger samt bidrage til en vellykket afprøvning.*To kliniske studier har vist, at binax giver bedre hørelse end normal hørelse i krævende lyttesituationer (University of Colorado, 2014; Oldenburg Hörzentrum, 2013).

Fjernjustering i brugerens egne omgivelser

TeleCare 3.0 gør det muligt at anvende Connexx til finjustering af brugerens høreapparater via fjernjustering fra PC eller laptop. Connexx er synkroniseret med TeleCare-portalen og muliggør justering af brugerens apparater netop der, hvor brugeren opholder sig.

Det virtuelle hjemmebesøg

Efter tilpasningen i klinikken kan opfølgning foretages på online via videoopkald. Nu kan tilpasseren justere på høreapparaterne der, hvor de skal anvendes i real-time, og når det passer brugeren. Det har aldrig været nemmere at sikre en god afprøvning af høreapparaterne.

Høreomsorg på den smarte måde

Det virtuelle hjemmebesøg er tilgængelig for alle brugere med en smartphone med myHearing App. Udover at vejlede brugeren igennem afprøvningen giver den prisbelønnede App* enklere adgang til hjælp fra tilpasseren – høreklinikken er så at sige med i lommen.

* * 2017 ”OVP Studie” foretaget af University of Northern Colorado for at undersøge virkningen af OVP (Own Voice Processing) på spontan accept efter grovindstilling af høreapparatet. Flere detaljer her: www.signia-pro.com/ovp-study

**To kliniske studier har vist, at binax giver bedre hørelse end normal hørelse i krævende lyttesituationer (University of Colorado, 2014; Oldenburg Hörzentrum, 2013).

***CES Innovation Awards 2017 Honoree