X

SPEECH

Enestående teknologi reducerer lytteindsatsen

Det kan være svært at forstå, hvad der siges i højtaleren på togstationen, at lytte til en telefonsamtale med en dårlig forbindelse eller snakke med en ven til en fest, hvor mange andre mennesker taler samtidigt. Specielt i situationer, hvor der er mange og kraftige distraherende lyde, kan det kræve koncentration og energi at føre en samtale. Det kan være trættende at anstrenge sig for at høre, hvad der bliver sagt. For personer med nedsat hørelse kræver det ekstra kocentration og energi at forstå tale.

SPEECH: Tre nøgleteknologier til ubesværet hørelse

Lytteindsatsen reduceres, når taleforståelsen gøres tydeligere. SPEECH organiserer alle funktioner i de nye Signia høreapparater efter de lyde, der opleves hverdagen.

Dette opnås ved at bruge tre vigtige funktioner samtidigt:
Støjdæmpning, retningsvirkning og forstærkning.

Fremhæver tale i enhver lyttesituation

SPEECH fremhæver tale, hver gang den bliver genkendt i lydbilledet. Det betyder, at brugeren kan nyde ubesværet hørelse i enhver situation – hvad enten det er i stille omgivelser ved morgenbordet eller i meget larmende omgivelser som på en togstation.

Nedenfor vises, hvordan SPEECH automatisk ændrer indstillingerne i fire situationer, så man altid får fokus på det, man ønsker at høre. Det giver helt ubesværet hørelse og reducerer lytteindsatsen.

Fremhæver tale i enhver lyttesituation

Morgenmad: Støj ved morgenbordet.

Først på dagen nydes morgenmaden med familien. Børnene er opstemte, og deres snak blandes med nyhederne fra radioen. De mest interessante artikler fra avisen kommenteres højlydt. Al denne distraherende støj gør det svært at fokusere på, hvad der bliver sagt – en krævende situation for personer der går med høreapparater.

SPEECH: Ingen klirren, raslen eller knasen!
SPEECH sikrer, at høreapparatsbrugeren ikke går glip af noget: Den isolerer den ønskede taler og aktiverer samtidigt tale- og støjstyringen samt funktionen SoundSmoothing™ for at mindske klirren med tallerkner og kopper samt raslen med avisen. Det betyder, at personen kan nyde ubesværet hørelse og forstå det, der er vigtigt. Det giver en ubesværet hørelse med god taleforståelse.

Først på dagen nydes morgenmaden med familien. Børnene er opstemte, og deres snak blandes med nyhederne fra radioen. De mest interessante artikler fra avisen kommenteres højlydt. Al denne distraherende støj gør det svært at fokusere på, hvad der bliver sagt – en krævende situation for personer der går med høreapparater.

Togstationen: Støjen gør alt uforståeligt.

På vej til arbejde støder man ind i en kollega på togstationen, og begynder at snakke sammen. Samtalen afbrydes af lyden af meddelelser fra højtaleren. Det er meget krævende at forstå tale i denne situation – specielt for personer, der går med høreapparater.

SPEECH: Holder samtalen i gang.
SPEECH fremhæver den ønskede taler. Tale- og støjstyringen samt funktionen Narrow Directionality gør det muligt at fokusere på tale, der kommer forfra. SPEECH dæmper al anden tale samtidig med at den kraftigste taler forstærkes, så personen kan føre en klar og afslappet samtale med sin kollega. Det giver en ubesværet hørelse med god taleforståelse.

På vej til arbejde støder man ind i en kollega på togstationen, og begynder at snakke sammen. Samtalen afbrydes af lyden af meddelelser fra højtaleren. Det er meget krævende at forstå tale i denne situation – specielt for personer, der går med høreapparater.

Flere personer taler: Bare det at høre er hårdt arbejde.

Man befinder sig et sted, hvor mange personer taler samtidigt. Der er et virvar af lyde med ringende telefoner og mange personer, der taler på en gang. For personer, der går med høreapparater er det en svær situation at føre samtaler i.

SPEECH: Giver en ren modtagelse.
Så snart personen ved siden af den hørehæmmede begynder at tale, hæver SPEECH automatisk talerens stemme i forhold til andres. Den aktiverer også tale-/ støjstyring samt funktionen SoundSmoothing™ for at undertrykke baggrundsstøj, som for eksempel ringende telefoner og klikkende tastaturer. Det giver en ubesværet hørelse med god taleforståelse.

Man befinder sig et sted, hvor mange personer taler samtidigt. Der er et virvar af lyde med ringende telefoner og mange personer, der taler på en gang. For personer, der går med høreapparater er det en svær situation at føre samtaler i.

Udendørs: Svaret blæser i vinden.

Det er sent på eftermiddagen, og man sidder på en cafe på et travlt gadehjørne og nyder en cappuccino med vennerne. Brisen er kølig, og diskussionen ved nabobordet er højlydt. Baggrundsstøj samt vindens susen gør taleforståelse vanskelig for personer, der går med høreapparater.

SPEECH: Dæmper vindstøj.
SPEECH reducerer automatisk lyde og stemmer fra omgivelserne ved at fremhæve den nære samtale ved bordet. Samtidigt dæmpes den højlydte diskussion ved nabobordet med den automatiske retningsvirkning i høreapparaterne. SPEECH anvender også tale-/støjstyring samt eWindScreen™ binaural til at håndtere støjen fra trafikken og generende vindstøj. Alt dette giver mulighed for at slappe af og nyde selskabet. Det giver en ubesværet hørelse med god taleforståelse.

Det er sent på eftermiddagen, og man sidder på en cafe på et travlt gadehjørne og nyder en cappuccino med vennerne. Brisen er kølig, og diskussionen ved nabobordet er højlydt. Baggrundsstøj samt vindens susen gør taleforståelse vanskelig for personer, der går med høreapparater.